Kermit The Frog

Medlem
 • Antal inlägg

  32
 • Gick med

 • Besökte senast

 • Dagar vunna

  9

Kermit The Frog vann senast 23 Januari 2018

Kermit The Frog hade det mest gillade inlägget!

Om Kermit The Frog

 • Rank

 • Födelsedag 1 Januari

Användarinformation

 • Kön
  Male
 • Intressen
  AMG's, GTR's, brudar och ny teknik.
 1. Ett ökande pris för Telia att tillhandahålla xDSL jämfört med fiber på vissa adresser (läs tätbygd) resulterar i att ditt pris ökar. Fiber i Stockholms innerstad kostar via Telia ca. 279-399 kr/mån. Beställer du däremot fiber på glesbygden kostar det ca. 20 000 kr i fast avgift och ca. 400 kr/mån. Varför blir det dyrare för Telia att tillhandahålla xDSL som i slutändan gör det dyrare för mig? xDSL:s konkurrerande teknologier som fiber, mobilt bredband och den urbanisering som skett, sker innebär att bolagen som utför service, skapar komponenter eller utvecklar xDSL blir färre. Fler bolag köps upp av andra, byter marknad eller går i konkurs vilket innebär att färre bolag äger marknaden vilket kan påverka priset, troligtvis uppåt. xDSL:s pris på 240 kr/mån genererar inte nog hög intäkt för att Telia ska gå med nog hög vinstmarginal i förhållande till kostnaden att tillhandahålla tjänsten på den adress/plats (ofta glesbygd) du bor på. Det innebär att Telia tills idag höjt priset till 401 kr/mån. Telia är privatägt och får få utrymmen för subventionerade köp eller avtal med andra företag. Televerket kan å'andra sidan välja att ta överpris för inköp av xDSL-komponenter på statsbudgetens bekostnad (skattepengar). Efter att Televerket såldes och privatiserades går samtliga sådana avtal ut och priset Telia betalar för xDSL-komponenter ökar. Telia Company AB är ett privatägt bolag som ägs av organisationer och personer med vinstintresse. Det går emot dess natur att inte konsumenten ska betala för tjänsten som erbjuds samt en vinstmarginal som motiveras på olika sätt av ägarna. För ett privatägt företag ska vinstmarginalen räcka till eventuella högre löner, eventuella provisioner, bonusar, företagsfester, anställdas förmåner, effektiviseringar, utveckling, felavhjälpning, eventuella brott mot lagar etc. Därför är priset oproportionerligt gentemot vad du kanske tycker du får för pengen. Det fina med privatisering är dock att du kan välja, det negativa är att det är en djungel att välja i och kanske inte särskilt intressant heller. Slutligen har priset gått från 240 kr/mån till 401 kr/mån och högre kan det bli. Nedan är b.la. vad för avtal du tecknar med Telia. Obs. endast utdrag, hela avtal finner du på https://www.telia.se/privat/om/villkor. Paragrafer till Telias fördel. 14.1 Telia har rätt att ändra eller göra tillägg till dessa allmänna villkor. Sådan ändring eller tillägg ska meddelas Kunden senast tre (3) månader innan ikraftträdandet. 14.2 Avgiftsändring sker genom att ändringen införs i prislistan. Avgiftshöjning får dock ske tidigast en månad efter det att Kunden meddelats om höjningen. Paragraf till kunds fördel. 14.3 Om parterna har överenskommit om bindningstid för Tjänsten, får en ändring av avtalsvillkoren som är till nackdel för Kunden verkan tidigast vid utgången av bindningstiden. Dock får Telia ändra villkor med ikraftträdande under gällande bindningstid om ändringen förorsakas av ändrad allmän prisnivå, ökade skatter och avgifter, höjda priser från externa underleverantörer, myndighets beslut eller ändrad lagstiftning. Kundens rätt att i sådant fall säga upp Avtalet framgår av punkt 15.2. 15.2 Om Telia ändrat villkor eller i övrigt ändrat Tjänsten och ändringen är till nackdel för Kunden, får Kunden säga upp Avtalet med verkan från ändringens ikraftträdande, om uppsägningen görs inom en (1) månad efter det att Kunden informerats om förändringen. Discoverys kanaler försvann vilket var en nackdel för kunden, varför gällde ej villkoret att säga upp avtalet? Paragraf till Telias fördel i enlighet med Telias särskilda villkor för konsumenter. 5.6 Utan hinder av punkt 15.2 i de allmänna villkoren får Telia ändra utbudet av tv-kanaler och interaktiva tjänster inom Tjänsten. Motsvarande gäller även i de fall där Kunden har avtal med gällande bindningstid. Telia lämnar löpande information om aktuella tv-paket på sin hemsida, se www.telia.se. Det hela låter kanske bedrövligt men välkommen till privatiseringen.
 2. Enligt mitt tycke är det relativt ointressant att bedöma ett storbolag utifrån deras sociala medier eller Facebooks-sidor. Det på grund av att storbolags officiella sociala medier ofta endast innehåller negativ kritik, vilket utifrån ett statistiskt perspektiv är ytterst orealistiskt med företagets storlek (framgång) att döma. Ett intressantare alternativ är SKI. SKI:s undersökning från 2016 utifrån 2000 intervjuer på svenskar i åldrarna mellan 18-79 år har gett resultatet: Telias kundnöjdhet för privatkunder: 66,2. Branschen: 66,6. Telias kundnöjdhet för företagskunder: 68,5. Branschen: 66,4. Hur kommer det sig att det är så mycket negativ kritik på storbolags sociala medier? Att beskriva sitt missnöje publikt och via en egen inloggning på sin egen Facebook-sida och vidare postat på exempelvis Telias officiella Facebook-sida kan kännas både enkelt, hämndlystet eller effektivt i tron att Telia kommer arbeta hårdare och sätta dit mer krafter för att avhjälpa problemet som nu är publikt. Hur kommer det sig att det är så ****** svårt att ta sig fram till Telias support och inte på Televerkets (statligt)? Ett privatägt storbolag gör hela tiden effektiviseringar utifrån perspektiven tid för avklarat ärende, kundnöjdhet och ekonomiskt i avseende att få maximal kundnöjdhet med minimal kostnad. Tid för avklarat ärende hänger ihop med kostnaden. Om varje enskild handläggare för support på exempelvis ett bolag med Telias support-styrka skulle minska sin handläggningstid med 1 sekund sparar företag ca. 11 miljoner kronor. Detta tankesätt medför att otroligt organiserade (läs: komplexa) växelsystem, flera olika kanaler för support och bestämda kanaler för ex. TV, bredband eller vad ditt ärende nu gäller. Televerket arbetade inte så. På bekostnad av skatt och en större procentuell andel av Sveriges statsbudget hade Televerket en enorm arbetsstyrka, subventionerade utbytesenheter (läs: support bytte ut trasig fast telefon gratis) jämfört Telia Company AB idag. Mycket bekvämt för medborgare som använde Televerkets tjänster. När Televerket såldes innebar det att det nya privatägda företaget inte hade tillgång till statsbudgeten. Det upptäcks nu att det finns enorma ekonomiska läckage, hålrum i budgeten och annat som var nödvändigt att ändra på för att ett privatägt bolag har nya spelregler, de får inte vara för stora (monopol), vilket innebär att det nya TeliaSonera AB tvingas sälja av delar av bolaget som genererar inkomst, exempelvis COMHEM eller att Telia inte fick fusion med norska Telenor. Följs inte dessa nya spelregler eller att ekonomiska läckage och hålrum täcks går ett privatägt företag i konkurs. Ett statligt verk får alltid nya pengar automatiskt av Sveriges skattebetalare utifrån statsbudgeten. Där finns det mycket pengar att göra för att "skämma bort" medborgarna (läs: välstaten). Visst är det trist att Telia Company AB inte är sig likt den service som Televerket hade, men det är även trist att jämföra ett privatägt bolag kontra ett statligt verk och göra en bedömning.
 3. Telias digital-TV tar ca. 13 % av din aktuella hastighet nedåt upp (om jag inte minns fel). Telias digital-TV drar olika mycket beroende på vad din hastighet nedströms är. Med din hastighet kan du utan tvekan titta på TV på minst 10 apparater utan problem. Fördel är väl att bilden blir ruskigt mycket bättre med markburen TV via fiber än parabol haha. Fråga butiken om du får lämna tillbaka din trådlösa lösning för digital-tv:n om det inte fungerar. Aldrig varit med om att de sagt nej. Min nuvarande lösning som jag haft i ca. 6 mån är: Bottenvåning: Wifi-router Plus Technicolor TG799vac Xtream, Arris VIP 4302 med hårddisk med trådbunden koppling till router. Övervåning 1: Arris VIP 4302 (digitalbox) med TG234 för trådlös koppling till routern. Hastighet: 100/100 Mbit/s. Hastighet över Wifi: ca. 80/80 mbit/s i det rum där digitalboxen står. Resultat: fungerat felfritt utan hack, avbrott eller buffringar vid streaming med Netflix med digitalboxen. Föreslår därför en lösning med följande produkter: 1x TG234 399 kr i engångsavgift. 1x Wifi-router Plus Technicolor TG799vac Xtream 499 kr i engångsavgift. 1x Arris VIP 4203 499 kr i engångsavgift. 1x Arris VIP 4302 med hårddisk (inspelningsbar digitalbox). 1499 kr i engångsavgift. 1x tvillingabonnemang, 129 kr/mån 1x Kanalpaket Stor, 379 kr/mån Telias engångsavgifter för hårdvara kan finansieras räntefritt på 12-36 mån. avbetalningsplan där du kan amortera från ett minsta belopp och uppåt. Du kan också välja att binda avtalet vilket kan ge dig andra villkor. Personligen valde jag att binda mitt avtal i 12 mån vilket gett mig nedan villkor b.la.: 1x TG234, 399 kr. 1x Arris VIP 4302, 0 kr. 1x Arris VIP 4302 med hårddisk, 999 kr. 1x Wifi-router Plus Technicolor TG799vax Xtream, 0 kr. 1x tvillingabonnemang, 129 kr/mån i 12 mån. 1x Kanalpaket Stor, 279 kr/mån i 12 mån. 1x bredband 100/100 Mbit/s, 279 kr/mån i 6 mån följ av 379 kr/mån i 6 mån. 3x fria filmer att hyra i Filmbutiken i Telias streamingtjänst Telia Play+. 30 dagars prövotid (ångerrätt). Obs. priserna är givetvis individuella och kan skilja oss åt emellan, men bara tips om du vill få ner priset. Mitt bästa knep när du beställer en ny tjänst på ett företag är att säga att du får be att återkomma via en allmän kontaktväg eller besöka en annan butik om de inte kan få till en lite bättre deal. En duktig säljare har alltid ess i rockärmen.
 4. Vill tillägga att mail lagda i papperskorgen som sedan bekräftas "raderas" hamnar i en annan underliggande mapp som heter "deleted" om jag inte minns fel. Töm den mappen så får du mer utrymme. Den mappen töms automatiskt efter 7-30 dagar, minns ej exakt.
 5. Tycker att Telia ska pröva att ge kunder tillgång till detaljerad information vid eventuella förbättringar vid prishöjningar. Det kan ha positiv effekt i form av kundnöjdhet. Dock kan det också ha negativ effekt då personer som tror sig förstå, förstår informationen fel och blir missnöjda istället. Det kan säkerligen ha varit så att Telia tidigare har prövat att ge ut detaljerad information som inte har gett positivt resultat. Ett företag av Telia Company AB:s storlek har ofta utvärderat de flesta idéer som flera skrikit om. Bra att ha i åtanke är att ditt pris alltid är ditt pris och bör inte jämföras med någon annan. Ditt pris beror på flera faktorer som ex. adress, typ av abonnemang, mark där fibern är nedgrävd i, kundtyp (juridisk persontyp, hur stort värde du som kund har). Eventuella prishöjningar har liknande faktorer bakom sig. Det här med ett permanent pris på större bolag och framförallt den ytterst komplexa teknikbranschen är klurigt som att förhandla till ett permanent pris på banken. En lösning är dock är att binda ditt avtal mellan dig och Telia. Om du väljer att binda ett avtal mellan dig och Telia där du vet att priset är 309 kr/mån i 24 mån, då är det 309 kr/mån i 24 mån som du avtalat att betala.
 6. Obs. i detta inlägg kommer jag hänvisa "Telia" med just "Telia" och inte dess fulla företagsnamn. Detta för jag inte vet om exempelvis Manager X eller ingenjör Z tillhör Telia Sverige AB eller Telia Company AB. Det är många som ställer sig den fråga du ställer dig. Det finns inget konkret svar för allmänheten idag men beslutet bygger på rapporter, analyser, planeringar och utvärderingar gjorda av vissa Managers, ekonomer och ingenjörer som ansvarar för utbyggnaden, utvecklingen, försäljningen och budgeten för fiber i Uppsalaregionen. Resultatet av dessa analyser är med största sannolikhet att det ej är lönsamt att erbjuda Telias tjänster via IP-Only. Ett problem kan var att det är för få potentiella kunder som går att utvinna på IP-Only för att kalkylen ska resultera i nog hög vinstmarginal. Ett annat problem som är relativt vanligt för Telia är att Telia i det fallet blir för stora på fibermarknaden och tvingas sänka sina priser för att inte bryta mot lagen om monopol. Ett exempel är när Telia var tvungna att sälja COMHEM för att de efter att ha blivit privatiserade då klassades äga för stor marknadsandel och således bröt mot svensk lag. IP-Only är Sveriges näst största fiberoperatör efter Telia. Telias marknadsandel blir väldigt hög om beräknat antal kunder på IP-Only väljer Telia. Kortfattat: mycket svår att ge ett tydligt och konkret svar. Det du däremot ska veta är att Telia har stenkoll på antal potentiella kunder som "går förlorade", vinstmarginaler, ekonomiska förutsättningar, potentiella lösningar etc. Mitt förslag är tyvärr att tänka igenom det igen, beslut av denna kaliber (samarbete mellan två stora företag) kan ta lång tid. Räkna med minst 6 mån innan ny information från Telia.
 7. Förstår givetvis att trådstartaren blev orolig och arg när det skickas ut meddelande av beskriven karaktär och till just de berörda personerna. Personligen skulle jag bli förbannad om dotter får sådana SMS om jag inte förstår varför och den enda kopplingen jag kan se är min operatör. Jag är övertygad att många inte vet att det idag är mycket enkelt och billigt att köpa programvara som kan manipulera eller byta avsändarnumret. Exempelvis kan många växelprogram på datorer som exempelvis oseriösa telefonförsäljare köper använda sig av vilka nummer som helst, t.o.m ditt eget. Har full förståelse för trådstartarens reaktion men håller även med resonemangen tidigare gjort.
 8. Du kan lämna in en Marshall mobiltelefon på samtliga av Telias butiker. Enheten skicka sedan till en certifierad verkstad. En certifierad verkstad innebär att den är godkänd av Marshall själv, originaldelar används och du har 3 mån repapartionsgaranti. Du får efter att enheten är inskickad ett kostnadsförslag vad det kostar att laga telefonen. Observera att fråga säljaren eller ringa till verkstaden och fråga om just din mobil stödjer "ENDAST skärmbyte". Annars kommer verkstaden ta med alla defekter i kostnadsförslaget. Lättast gör du om du laddar ner appen "Telia Min Mobil". Där kan se du se närmsta inlämningsplats om du vill posta mobilen direkt, butik eller verkstad (om du vill lämna den direkt). Via appen Telia Min Mobil kan du även enkelt följa ärendet utan att hålla koll på alla SMS-utskick som Telia skickar. Alternativt tar du Mashmouds Knåp & Trix på närmaste sidogata. Dock garanteras ej originaldelar, reparationsgarante, snokande i mobilen eller i huvudtaget en fungerande mobil.
 9. Telia Sverige AB sköter ej nedmontering av stolpar. Dessa ledningar och stolpar ägs av Skanova AB som i sin tur hyr in entreprenörer (andra företag) som tar avvecklar detta. Föreslår att du således kontaktar Skanova AB och fråga hur deras avtal med dessa entreprenörer ser ut gällande själva nedmonteringen. Förvänta dig inget utförligt svar dock då samtliga avtal mellan företag ofta är sekretessbelagda. Obs. är medveten att Skanova AB ägs av Telia Company AB. Däremot är det troligtvis få enheter på Telia Company AB med kännedom om Skanova AB:s avtal som kommunicerar med kundtjänst avdelningen.
 10. Ett förklarade exempel på detta är: Telia la tidigare in samtliga HD-kanaler i sina kanalpaket avsedda för "vanliga" Svensson. Det innebar en merkostnad på 50 kr/mån. Lägger du till TV3 HD ökar kanske kostnaden med 2 kr/mån. Det kan resultera i att kunder tycker Telia är oseriöst som ökar kostnaden med småsummor för att lura sina kunder. En kund kan enkelt ta reda på att Telia har 1,5M TV kunder och det blir mycket pengar på 2 kr för bara en TV kanal. Den enskilda kunden kommer troligtvis tänka så och bli missnöjd. Telia kan lösa detta genom att ta in fler HD-kanaler tillsammans med TV3 HD och öka priset med vi säger 20 kr/mån. Det känns rimligare för kunden att betala 20 kr/mån extra för 10 nya HD-kanaler. Dock finns inte denna efterfrågan idag av den målgrupp som Telias "vanliga" kanalpaket avser. Det finns flera skäl varför TV3 HD inte ingår. Dessa skäl måste vid varje avtalshandling tas hänsyn till och övervägas noga för den mest effektiva lösningen som ger maximal kundnöjdhet gentemot maximal vinstmarginal m.m.
 11. Telia kan givetvis av ren vilja köpa rättigheter till kanalen och avtala fram ett paket med "vanliga" kanaler samt TV3 HD. Dock kommer rättigheten kosta mer. Telia behöver då ta högre betalt för ett "vanligt" kanalpaket. Det missgynnar med stor sannolikhet kundnöjdhet och efterfrågan (sist jag kollade finns det inte en väldigt stor efterfrågan på TV3 HD i dagsläget för kunder med "vanliga" kanalpaket). Kontaktar du dock Telia visar du på att efterfrågan ökar vilket i slutändan gör att Telia vid nästa avtalsförhandling måste ta detta i akt.
 12. Förtydligande. TV3 sänds och ägs av Viasat som ägs av MTG (Modern Times Group) ägs av investmentbolaget Kinnevik AB. Viasat vill troligtvis premiera sina egna kanaler som de tar bra betalt av. Av den anledning önskar Viasat sälja avtal till Telia där efterfrågade exklusiva HD kanaler (TV3 HD) ingår i Viasats kanalpaket som har högst prissättning. Det vill säga maximera vinstmarginalen. Viasat prioriterar troligtvis vinst högre än vissa andra bolag på grund av att de i slutändan tjänar ett investmentbolag. Investmentbolag älskar vinst mer än de älskar något annat.
 13. Det beror troligtvis på att Telia inte har har ett avtal med MTG/Viasat med rättigheter att sända TV3 HD tillsammans med det kanalpaket du syftar på. Däremot som ovan länkat inlägg har Telia ett avtal med MTG/Viasat med rättigheter att sända TV3 HD med Telias Viasatkanalpaket. Syftet och motiven bakom dessa avtal är oklara och under avtalssekretess. Men ofta byggs avtal på den mest effektiva lösningen utifrån efterfrågan, kundnöjdhet, utbud, kostnad, vinst och utvecklingsmöjligheter. Angående textad TV vet jag inte om det är Telia som lägger till textrad eller om det är kanalföretaget. Föreslår att du kontaktar Telia om detta så Telia får reda på att det finns kunder som inte tycker om detta. Då kan informationen antingen skickas vidare till rätt avdelning eller skickas till kanalföretaget. Rekommenderar att kontakta och föreslå ändringen till Telia via chatt på www.telia.se, Facebook/Twitter. Alternativt via telensupport. Du kan be Telia ringa upp dig och se aktuell kötid med appen "Telia Min Mobil".
 14. Vad kul att det fungerat så bra. Är själv nyfiken på AirTies. Är det enkelt att koppla in för även den ointresserade? Exempelvis en 60-årig göbbe som helst är ute och jagar?
 15. Föreslår att du kontaktar Telia angående detta. Telia har möjlighet att gå in i mjukvaran i router, TV-boxar på distans. Du kan kontakta de via telefonsupport (längst kötid), chatt via www.telia.se, Facebook/Twitter eller be Telia ringa dig och se aktuell kötid via appen "Telia Min Mobil".