Christer S

Medlem
 • Antal inlägg

  3 775
 • Gick med

 • Besökte senast

 • Dagar vunna

  159

Like-aktivitet

 1. Christer S fick en like av majvor roos i "Mina Sidor"   
  Tack! Blir så rörd över den uppskattning du visar alla som svarar på frågor och bidrar med tips och råd.
   
  Telias roll i sammanhanget är rätt uppenbar.
  Forumets regler och riktlinjer
 2. Christer S gav en like till bsj i Bild tävling   
  Jag har inte haft ngn bildtävling och ingen av de andra forumdeltagarna har nämnt ngt om att de har startat en bildtävling.
 3. Christer S fick en like av Carina Alexandersson i Så fungerar e-post – hämta eller hantera den direkt på e-postservern, m m   
  Många guider fokuserar på ”hur man gör”, hur diverse inställningar ska vara, m m. Följande beskrivning är i stället tänkt att ge en bild av hur det hela hänger ihop, hur e-posten kan hanteras. På endast en eller från olika datorer, i mobilen, och om uppkopplingen/operatören har någon betydelse, m m. Beskrivningen avser "normalanvändare", inte företagslösningar och användare med egen e-postserver hemma, m m.
   
  Våra datorer är inte alltid igång så därför landar e-posten i brevlådor hos e-postleverantörerna. Det kan lite jämföras med att ha en postbox på Posten, som man själv får ta sig till och tömma. Det är ju inte alltid som postlådan hemma (datorn) är tillgänglig, så att brevbäraren kan leverera ända fram. Eller så förvarar man sin post i postboxen, om den är tillräckligt stor.
   
  Länge har det varit vanligast att e-posten hämtas till den egna datorn. Men e-posten kan hanteras direkt på e-postservern också, med ett e-postprogram eller med webbmejl. De olika sätten har sina för- och nackdelar. Telia hanterar alla följande protokoll och metoder (om jag inte tar fel). Mer information om stöd för de olika protokollen, hos e-postleverantörerna och i e-postprogrammen, finns längre ned. Alla stöder inte allt.
   
  Använder du endast en e-postadress, och alltid hämtar e-posten till samma dator, tillför beskrivningen inte så mycket. Men något tips kanske den kan ge. I texten anges ibland endast ”datorn” men det beskrivna fungerar då ofta i mobiltelefoner också.
   
  Hämta e-posten till egen dator, eller till mobiltelefonen (POP3)
  Det vanligaste sättet har varit att hämta e-posten till den egna datorn, och då brukar e-posten normalt också raderas från e-postservern. En fördel är att hämtningen kan göras för flera e-postadresser samtidigt, och de kan höra hemma hos olika e-postleverantörer. Vid hämtning anges alltid inloggning för respektive e-postlåda/e-postadress, så det har ingen betydelse med vilken operatör man för tillfället är uppkopplad.
   
  Använder man flera e-postadresser samlas vanligtvis all e-post i samma grupp av mappar, Inkorgen, Skickat och Borttaget, m m. Så kan man organisera e-post man sparar i ett antal (underliggande) mappar man själv lagt till, antingen manuellt eller med lämpliga regler. Det kan också gå att styra e-posten till separata grupper av Inkorgar och Skickat-mappar. Varje e-postadress man använder brukar ha ett konto i e-postprogrammet där dessa inställningar finns. När man skickar anger man vilken av de egna e-postadresserna som ska vara avsändare, om man har flera. Se mer om det under avdelningen om SMTP.
   
  Men det blir problem ifall man omväxlande hämtar till, och skickar från, olika datorer. Man får e-posten utspridd mellan datorerna, både den mottagna och den skickade. Men har man en dator man i huvudsak hanterar e-posten i, och nöjer sig med att läsa endast ny e-post från andra datorer, går detta enkelt att ordna. Används endast en dator för e-posten, blir det ju inte alls något problem.
   
  Inställningar för hämtning i flera datorer/mobiltelefoner
  I e-postprogrammen brukar det gå att ange att en kopia ska sparas på e-postservern när e-posten hämtas. Gör man så för andra datorer, än den man huvudsakligen hämtar till, får man sedan all e-post samlad i den ordinarie datorn. Finns det inställningar för hur länge e-posten sparas får man se upp så den inte raderas från e-postservern innan den hämtats till den ordinarie datorn.
   
  E-post som hämtats till ”extra-datorerna” vill man förmodligen radera ibland. I min mobil antas POP3-inställningarna i första hand avse tillfällig hantering av ”ny” e-post, att den i huvudsak hämtas till någon dator. Det innebär att man bockar för när hämtning av e-post samtidigt ska radera den från e-postservern, inte när den också ska sparas där (det förutsätts vara det önksade). Och när ny e-post hämtas raderas automatiskt, från mobilen, redan hämtad e-post om den inte längre finns kvar (sparats) på e-postservern. D v s, den har hunnit hämtas till någon dator. Så går det att ”låsa” e-brev och de kan flyttas till andra mappar, men det har inte direkt med ämnet att göra. Kan inte säga om motsvarande funktioner finns i e-postprogrammen för datorer, om inte får man radera manuellt ibland. I alla fall passar detta mej utmärkt för mobilen.
   
  Dessa inställningar brukar kunna göras individuellt för respektive e-postadress (konton) i e-postprogrammen. Det finns alltså en mängd möjligheter och kombinationer att använda sig av. Den dator som i huvudsak används för en adress kan samtidigt användas som ”extradator” för en annan adress, och vice versa. Men gör det inte komplicerat i onödan.
   
  Allt detta förutsätter att man är noga och ser till att en kopia sparas på e-postservern vid hämtning till alla datorer utom till den ordinarie datorn. Vill man spara all e-post på e-postservern, från alla datorer man använder, kan det vara bättre att använda IMAP, se nedan.
   
  Hantera e-posten direkt på e-postservern (IMAP)
  Vill man ha tillgång till all e-post från flera datorer hanterar man den direkt på e-postservern, både äldre och ny e-post. Gör man det med ett e-postprogram använder man protokollet IMAP (annars med webbmejl). Det kräver att man är uppkopplad eller så får man synkronisera e-posten till datorn, för att kunna läsa och skriva e-brev offline. När man sedan ansluter till Internet, och e-postservern, så kan redan skrivna e-brev skickas. Och förändringar som gjorts offline synkroniseras med originalet på e-postservern, samtidigt som förändringar som gjorts från annan dator synkroniseras till den egna datorn.
   
  Vid hantering av e-posten direkt på e-postservern har varje e-postlåda en Inkorg och Skickat-mapp, m m. En uppsättning för varje e-postlåda. Hanteras flera e-postadresser får man alltså en uppsättning mappar för varje e-postadress. Det går bra att ansluta e-postlådor hos flera operatörer samtidigt. Alla har sitt eget konto i e-postprogrammet, med inloggning och inställningar för varje e-postlåda/-adress.
   
  Hantering med IMAP kräver att e-postprogrammet samordnar mappstrukturen med e-postservern. Men man behöver inte tänka på att ”spara kopia på e-postservern”, som för användning av flera datorer och med protokollet POP3.
   
  Att skicka e-post (SMTP)
  Oavsett hur man hanterar mottagen e-post (POP3 eller IMAP) så skickas e-post från e-postprogrammen med SMTP. Hämtar man e-posten till egen dator så sparas också skickade e-brev på den egna datorn. Hanteras e-posten direkt på e-postservern är det lämpligt att även spara skickade e-brev där, i Skickat-mapparna för respektive e-postlådor.
   
  Hämtar man e-posten med POP3, men ibland skickar från någon ”extradator”, kan man skicka en hemlig kopia till sig själv. Då kommer det skickade e-brevet sedan till ”huvuddatorn” också. Det hamnar förstås i Inkorgen, men man känner förhoppningsvis igen det och kan flytta det till t ex Skickat-mappen, om man vill. I e-postprogrammet i min mobiltelefon kan det göras till en standardinställning, och då kommer alltid skickad e-post till datorn hemma också.
   
  Hämtning eller hantering av e-post direkt på e-postservern kan, som sagt, göras oavsett med vilken operatör man för tillfället är uppkopplad. Eftersom inloggning alltid måste anges blir det inga problem. Lite annorlunda är det när man skickar e-post. För att t ex minimera utskick av spam har operatörer inte tillåtit att man skickar via deras servrar om man inte också varit uppkopplad via dem. Men med flera konton i e-postprogrammet, för respektive e-postadress, kan man ha olika SMTP-servrar och välja mellan dem beroende på uppkoppling.
   
  Används autentisering (inloggning) även när e-post skickas så brukar det fungera oavsett med vilken operatör man är uppkopplad. I alla fall kan jag skicka e-post (från t ex min bärbara dator), från mina Telia-adresser oavsett uppkoppling. Det går också att skicka från mina andra adresser eftersom jag även då använder inloggningen från en av Telia-adresserna. Inga inställningar behöver ändras beroende på var eller hur jag är uppkopplad. Att det fungerar beror på att man egentligen inte skickar ”från” någon adress. Man uppger egentligen endast en avsändaradress för att visa från vem e-posten kommer, och för att kunna få svar. Det viktiga är att man skickar via en e-postserver där man har tillgång till en inloggning, d v s där man har någon e-postlåda.
   
  Det går också att skicka via Telia även fast man inte har e-postadresser hos Telia. Man kanske har andra e-postadresser men använder något bredbandsabonnemang från Telia. Då kan servern smtprelay1.telia.com användas.
   
  Webbmejl
  Med webbmejl kommer man åt sin e-post från i princip vilken dator som helst. Den kan användas oavsett om man använder POP3 eller IMAP i något e-postprogram. Så kan den förstås vara det enda sättet man hanterar sin e-post med. Brukar man hämta sin e-post till någon dator (med POP3), är det förstås endast ”ny” e-post man kan läsa i webbmejlen.
   
  Webbmejlen fungerar lite som IMAP, med Inkorgar och Skickat-mappar för varje e-postlåda / -adress. Något man får tänka på ifall man använder POP3 i e-postprogrammen. Hämtas e-posten så används endast e-postserverns Inkorg, resten hanteras då i den egna datorn.
   
  Spam / skräppost
  Med e-post hos Telia följer möjligheten att använda webbmejl. Där finns ett skräppostfilter, och det är aktiverat som standard. Så skulle det förmodligen kunna vara även utan webbmejlen. Men bedöms e-brev vara spam så flyttas det till mappen Skräppost, och därifrån raderas den automatiskt efter 21 dagar. Detta missar man ifall man vanligtvis använder ett e-postprogram och hämtar sin e-post till datorn (med POP3). Vill du då själv ha koll på vad som bedömts som spam kan du avaktivera detta filter.
   
  Ett sätt att minimera risken att få skräppost är att använda flera e-postadresser, för olika ändamål. En för vänner, bekanta och andra betrodda kontakter. Och en annan som används för att t ex registrera sig i diverse sammanhang, där adressen inte har så stor betydelse för fortsatt kommunikation. Får man skräppost är det troligast att ”extra-adressen” blivit allmänt känd, och då ändrar man den helt enkelt till något annat.
   
  Sammanfattning
  Så stöds inte alla dessa sätt att hantera e-posten av alla e-postprogram och e-postleverantörer. Är man osäker får man kolla, eller så provar man sig fram. Vanligast har det varit att hämta e-posten till sin egen dator, och för det har det endast behövts e-postlådor med Inkorgar på e-postleverantörernas servrar. Sedan har det tillkommit tjänster som Hotmail, Yahoo och Gmail, som baseras på webbmejl. Med åren har traditionella e-postleverantörer kompletterat sina tjänster med webbmejl och stöd för IMAP. Och många webbmejltjänster (Hotmail m fl) har kompletterats med möjligheten att hantera e-posten med e-postprogram.
   
  I diverse sammanhang frågas efter vad som är ”bäst”. Men det går sällan att ge ett enkelt svar på den frågan. När det gäller e-posten beror det på dina behov, hur du vill hantera e-posten. Åtkomst av både gammal och ny e-post från flera datorer. Hämta den till egen dator eller spara den på e-postservern, eventuellt med synkronisering för åtkomst utan uppkoppling.
  Hur mycket e-post du sparar, får den plats på e-postservern (disken i din egen dator rymmer vanligtvis mycket mer). Behov av backup, o s v.
   
  Länkar
  Från Telia
  Konfigurera e-postkonto
  Support för E-post
   
  Från Wikipedia
  E-post
  POP3
  IMAP
  Webbpost / Webbmejl
   
  Slutord
  Som sagt, beskrivningen är inte tänkt att ge detaljer om diverse inställningar, och vad som är ”bäst”. Men kanske kan den ge någon något tips om hur e-posten kan hanteras.
   
  Skriv gärna ett inlägg och kommentera ifall något är otydligt, eller om det finns sakfel. Ska kolla tråden då och då och korrigera inlägget om det behövs, i alla fall en tid framöver. Har du konkreta frågor om ett specifikt problem föreslår jag att de skrivs i en egen tråd. Då kan du också sätta en lämplig rubrik, och ha större chans att få något svar.
   
  Tråden skapad 2011-02-03
  Christer
 4. Christer S fick en like av Bengt K i Så fungerar e-post – hämta eller hantera den direkt på e-postservern, m m   

  Du kan skicka uppkopplad via andra operatörer om du använder autentisering/inloggning. Använd t ex mailout.telia.com, om smtprelay1.telia.com fortfarande fungerar vet jag inte.

  "Används autentisering (inloggning) även när e-post skickas så brukar det fungera oavsett med vilken operatör man är uppkopplad. I alla fall kan jag skicka e-post (från t ex min bärbara dator), från mina Telia-adresser oavsett uppkoppling. Det går också att skicka från mina andra adresser eftersom jag även då använder inloggningen från en av Telia-adresserna. Inga inställningar behöver ändras beroende på var eller hur jag är uppkopplad. Att det fungerar beror på att man egentligen inte skickar ”från” någon adress. Man uppger egentligen endast en avsändaradress för att visa från vem e-posten kommer, och för att kunna få svar. Det viktiga är att man skickar via en e-postserver där man har tillgång till en inloggning, d v s där man har någon e-postlåda."
  Se rubriken Att skicka e-post (SMTP) i beskrivningen ovan.
 5. Christer S fick en like av Anaesthisia i Hjälp mig att tänka - koppling i öppen fiber   
  Det är egentligen ganska enkelt. All din egen utrustning ska kopplas efter routern. Routern kopplar ihop ditt eget lokala nätverk med din bredbandsanslutning, så därför ska ingen utrustning anslutas före routern.
  Vet inte vad du menar med fördelare, och box, i hallen, och modém (tre "prylar"?). Men något av detta är rimligtvis en kopplingspanel/patchpanel (för kabeldragningen till ett antal rum). Och när du har en fiberuppkoppling så finns där rimligtvis en mediakonverter, eventuellt en Intenoswitch som också kan separera TV och telefoni.
  Du har valt att ha routern på andra våningen (alltså inte vid patchpanelen). Så då får du använda ett annat uttag än nummer 7 (som ju redan är upptaget) för att koppla vidare från routern "tillbaka" till bottenvåningen. Har du dubbla uttag i varje rum, som det beskrivs i "Kjell's" information (länken nedan), så bör det bli enkelt att koppla ett uttag i routern, eller från den extra switchen, och leda tillbaka nätverket till bottenvåningen. Utan dubbla uttag så får du dra en kabel till annat lämpligt uttag för att "koppla tillbaka" och förgrena nätverket på bottenvåningen.
  Eftersom du valt att inte ha routern intill patchpanelen så kanske du har fått lov att dra en del kabel på andra våningen. Utrustning som är nära kan du ha inkopplad som du redan har, inklusive den extra switchen. Oavsett inkoppling av utrustning på bottenvåningen så kan du koppla tillbaka från routern till bottenvåningen, via något ledigt uttag, och sedan koppla en switch i motsvarande uttag i patchpanelen för att sedan distribuera till andra rum, på båda våningarna, som har uttag kopplade till patchpanelen.
  Men "regeln" är som sagt enkel. All din egen utrustning efter routern, utom t ex en TV-box om den kopplas direkt i Intenoswitchen. Och se till att ansluta allt som en "stjärna", så det inte blir en slinga någonstans.
  https://www.kjell.com/se/fraga-kjell/hur-funkar-det/natverk/hemnatverk/lokalt-tradbundet-natverk
   
  EDIT:
  Glömde kommentera det trådlösa nätet, vilket väl är anledningen till att den "trådlösa routern" placerats på övervåningen. Tycker du att det blir enklare med kabeldragningen om routern placeras intill patchpanelen kan du komplettera med en separat accesspunkt på andra våningen. Se informationen från omwlan.se.
  http://www.omwlan.se/guider/tradlost-natverk-prylar.aspx
   
 6. Christer S fick en like av John Wennerqvist i Behålla e-postadress vid uppsägning av bredband   
  Kanske finns det abonnemangsformer som e-postadresser inte kan kopplas till. Men troligtvis ger dina mobilabonnemang tillgång till e-postadresser. Kolla dina abonnemang på Mitt Telia.
  Tänk på att det blir en ny e-postlåda även om du använder samma e-postadress kopplat till ett annat abonnemang.
  Se länken och frågan "Hur flyttar jag mejl och kontakter till en ny e-post?"
  https://www.telia.se/privat/support/epost-i-datorn
   
 7. Christer S fick en like av John Wennerqvist i Behålla e-postadress vid uppsägning av bredband   
  Kanske finns det abonnemangsformer som e-postadresser inte kan kopplas till. Men troligtvis ger dina mobilabonnemang tillgång till e-postadresser. Kolla dina abonnemang på Mitt Telia.
  Tänk på att det blir en ny e-postlåda även om du använder samma e-postadress kopplat till ett annat abonnemang.
  Se länken och frågan "Hur flyttar jag mejl och kontakter till en ny e-post?"
  https://www.telia.se/privat/support/epost-i-datorn
   
 8. Christer S gav en like till bsj i Hur tänker ni egentligen?   
  Och hur tänkte du när du vänder dig till Telia i ett forum som är till för Telias kunder och inte en kontaktväg till Telia. Om du vill ha svar på din fråga till Telia så får du använda de kontaktvägar som finns.
 9. Christer S fick en like av Anaesthisia i Surfplatta har täckning men det går inte att surfa!   
  Tog du för givet att någon av oss andra användare kan förklara vad som är fel med endast den korta beskrivningen?
   
  Förstår inte heller hur du kan tro att Telias support skulle hitta den felinställningen genom telefonsamtal. Killen på Elgiganten kunde också själv gå igenom inställningarna och hitta felet.
   
  Telia ska förstås kunna informera om vilka APN:er som gäller, m m. Men inte självklart förutsätta detta fel, såvida du inte i telefonsamtalet gick igenom och beskrev alla inställningar du gjort.
   
  Och stämmer det att det finns något problem mellan plattan och SIM-kortet (som han på Elgiganten trodde - inte säkert visste) så kan det ju lika gärna vara ett fel i plattan som att SIM-kortet inte följer standard.
   
  Det finns problem med Telia, javisst, men detta tycker jag är ett skrämmande dåligt påhopp på supporten.
 10. Christer S fick en like av Anaesthisia i Hur dölja port 113 på router Huawei E5186s-22a ?   
  Fungerade inte tipset från GRC, eller missade du det?
  Vidarebefordra till en IP-adress som ingen enhet i ditt lokala nätverk använder. Välj heller ingen adress i DHCP-scoopet, så att adressen du vidarebefordar till inte riskerar att bli använd någon gång senare.
  Se stycket som börjar "The good news is . . . it is possible".
  https://www.grc.com/port_113.htm
 11. Christer S fick en like av Anaesthisia i Hjälp mig att tänka - koppling i öppen fiber   
  Det är egentligen ganska enkelt. All din egen utrustning ska kopplas efter routern. Routern kopplar ihop ditt eget lokala nätverk med din bredbandsanslutning, så därför ska ingen utrustning anslutas före routern.
  Vet inte vad du menar med fördelare, och box, i hallen, och modém (tre "prylar"?). Men något av detta är rimligtvis en kopplingspanel/patchpanel (för kabeldragningen till ett antal rum). Och när du har en fiberuppkoppling så finns där rimligtvis en mediakonverter, eventuellt en Intenoswitch som också kan separera TV och telefoni.
  Du har valt att ha routern på andra våningen (alltså inte vid patchpanelen). Så då får du använda ett annat uttag än nummer 7 (som ju redan är upptaget) för att koppla vidare från routern "tillbaka" till bottenvåningen. Har du dubbla uttag i varje rum, som det beskrivs i "Kjell's" information (länken nedan), så bör det bli enkelt att koppla ett uttag i routern, eller från den extra switchen, och leda tillbaka nätverket till bottenvåningen. Utan dubbla uttag så får du dra en kabel till annat lämpligt uttag för att "koppla tillbaka" och förgrena nätverket på bottenvåningen.
  Eftersom du valt att inte ha routern intill patchpanelen så kanske du har fått lov att dra en del kabel på andra våningen. Utrustning som är nära kan du ha inkopplad som du redan har, inklusive den extra switchen. Oavsett inkoppling av utrustning på bottenvåningen så kan du koppla tillbaka från routern till bottenvåningen, via något ledigt uttag, och sedan koppla en switch i motsvarande uttag i patchpanelen för att sedan distribuera till andra rum, på båda våningarna, som har uttag kopplade till patchpanelen.
  Men "regeln" är som sagt enkel. All din egen utrustning efter routern, utom t ex en TV-box om den kopplas direkt i Intenoswitchen. Och se till att ansluta allt som en "stjärna", så det inte blir en slinga någonstans.
  https://www.kjell.com/se/fraga-kjell/hur-funkar-det/natverk/hemnatverk/lokalt-tradbundet-natverk
   
  EDIT:
  Glömde kommentera det trådlösa nätet, vilket väl är anledningen till att den "trådlösa routern" placerats på övervåningen. Tycker du att det blir enklare med kabeldragningen om routern placeras intill patchpanelen kan du komplettera med en separat accesspunkt på andra våningen. Se informationen från omwlan.se.
  http://www.omwlan.se/guider/tradlost-natverk-prylar.aspx
   
 12. Christer S fick en like av Tornevall i 2 seperata IP adresser möjligt ?   
  Det förvånar mig inte att du fick en IP-adress för datorn när den anslöts till TV-porten i Inteno-switchen. Men blev du också ansluten till internet? Är det bara en "miss i rapporteringen" eller testade du aldrig det?
  Inkopplad i TV-porten blir man ansluten via ett VLAN för TV-tjänsten, tycker det är märkligt om man skulle nå internet den vägen.
  Vad menar du med att "adresserna inte delas ut samtidigt". När du anslöt datorn i TV-porten i Inteno-switchen, stoppades då trafiken i "internetporten"? Tror jag missförstår något här.

  Lite information för intresserade:
  TV och bredbandstelefoni hanteras via var sitt VLAN i bredbandsuppkopplingarna. TV och telefonin kan anslutas i därför avsedda portar i Inteno-switchen, en "bredbandsswitch" som delar upp dessa VLAN. Men båda dessa VLAN skickas också vidare till routern. Och har man en router från Telia (utom kanske några riktigt gamla modeller) så routas både "surf" och TV till respektive logiska WAN-interface från ett och samma lokala nätverk. Telefoni har sin egen port i routern.
  Ansluts en "TV-box" till Inteno-switchen får den en IP-adress från Telia, motsvarande den publika IP-adressen för internetuppkopplingen. Ansluts "TV-boxen" i det lokala nätverket får den en lokal IP-adress, precis som alla andra enheter, och trafiken routas till TV-tjänsten via därför avsett VLAN.
 13. Christer S fick en like av RAST i Bluffmail?   
  Mejlet är inte bara en bluff, t ex nätfiske, utan innehåller också skadlig kod - virus, trojan. (Mitt virusskydd raderade automatiskt den skadliga koden från ett e-brev med samma angivna avsändaradress.)
  Så går det att avfärda den nämnda mejladressen som bluff baserat på informationen bsj länkar till. Men avsändaradresser kan fejkas så man bör inte lita på mejl bara för att de ser ut att komma från trovärdiga adresser. Telias information är ju inte direkt fel, OM mejlen kommer från Telia. "E-postmeddelanden som skickas från Telia, och således är okej att öppna, kommer från e-postadresser som slutar på:". Men avsändaradresser kan ju som sagt förfalskas.
  Det är något som t ex EmilT uppmärksammat.
  Inte meningen att skrämmas men falsk trygghet är ju heller inte bra.
  https://techworld.idg.se/2.2524/1.561715/sa-sakrar-du-var-mejlen-kommer-fran
  https://support.google.com/mail/answer/50200?hl=sv
  https://www.svt.se/nyheter/inrikes/latt-att-bli-lurad-av-e-postavsandare
 14. Christer S fick en like av Anaesthisia i Telias ointresse av kundkontakt   
   
  "Kontakta oss" hittas på hemsidan, på om inte alla underliggande sidor på webbplatsen så i alla fall på väldigt många, och också här i forumet. Både upptill och nedtill på sidorna. Efter att ha valt ärende så hittas där både chatt och e-post. Chatten har inte öppet dygnet runt men tillräckligt ofta för att du varken ska behöva "ta ledigt från arbetet" eller "avboka alla aktiviteter". "E-posten" är i form av formulär, men du får mejl när kundtjänsten svarat. Att man börjar med att ange ärende är rimligtvis för att slippa tolka "fritt skriven text" för att styra till lämplig avdelning. (Alla typer av kontaktvägar finns inte för alla typer av ärenden.)
  Okej att du inte hittade kontaktmöjligheterna. Men varför påstå att det INTE finns några länkar eller "hänvisning till digital support, e-post eller chatt"? Varför inte fråga efter det i stället?
  Och att man inte vill ha kontakt med sina kunder, t o m rubrik för tråden, tror du verkligen på det själv? Stod det nå't om skämt någonstans ...
   
 15. Christer S fick en like av Smackis i Statusuppdateringar   
  Ibland dyker det upp "inlägg" i forumet som inte är vanliga inlägg utan kallas Statusuppdatering. De visas under "All aktivitet" men de verkar inte gå att hitta i Forumöversikten, och listas inte heller i "Senaste aktivitet". Vad är vitsen med dessa uppdateringar, och vad är det uppdatering av? Det måste ju då också finnas något tidigare som uppdaterats, annars ingen uppdatering.
  Innehållet i dessa uppdateringar ser ut att vara tänkta som vanliga inlägg, frågor om det ena och det andra, men de är inte knutna till några ämnen. Några synonymer till status är tillstånd, ställning, förhållande, situation och nuläge. Så begreppen status och statusuppdatering stämmer inte speciellt bra med de innehåll som finns i dessa "uppdateringar".
  Kollade vidare och i medlemmarnas profiler hittas dessa statusuppdateringar. Skulle kunna motsvara det som kallats "Om mig", men det verkar det inte vara heller för "Om mig" finns fortfarande kvar. Och googlar man den här domänen så hittas dessa statusuppdatering från fler år bakåt, för den ena och den andra användaren, fast jag hittar då inget innehåll för uppdateringarna.
  Någon som kan kasta något ljus över detta, vad det ska vara bra för. Och komma med någon förklaring av hur några lyckas skapa dessa statusuppdateringar när det ser ut som de var ute efter att göra vanliga inlägg.
 16. Christer S fick en like av bsj i Kan ej låsa upp SIM kort   
  Telia har skapat det här forumet så att användare kan hjälpa varandra med diverse frågor, lösa problem och ge och få diverse tips och råd. Det används till viss del på det sättet men många förstår inte det och vänder sig till Telia i forumet. Ibland med ett direkt tilltal, men annars är många frågor sådana att de rimligtvis inte är tänkta för oss andra användare.
  Är något "monotont" i forumet så är det alla inlägg där man uppenbart, eller i alla fall sannolikt, förväntar sig svar från Telia. Det Mats gör, när nästan inga andra gör det, är att upplysa om att forumet inte är någon kontaktväg till Telia så att frågeställarna ska slippa vänta förgäves på svar. (Att tänka tanken att det skulle ha med "samlande av inlägg" att göra skulle min hjärna inte ens göra även om det skulle ta sluta på andra tankar i huvudet.)
  Du har ställt endast någon enstaka konkret fråga, och ser inte ut att vara någon "problemlösare" eller "idéspruta". Så jag undrar - vad gör du egentligen här i forumet?
 17. Christer S fick en like av Mats A i Chockhöjning av priset på bredband   
   
  Vad, i alla fall jag har inte sagt det (att det går snabbare). Var har du fått det från?
  Är det några som blir trötta så är det väl vi som ständigt blir anklagade för både det ena och det andra här i forumet.
   
 18. Christer S fick en like av Smackis i Framsidan på forumet uppdaterad   
  Det, eller i alla fall liknande förslag, har framförts tidigare. Jag undrar om det blir något tydligare. Kundforum är väl vad många ser det som, ett forum för kontakt mellan Telia och dess kunder. Kundforum behöver inte nödvändigtvis syfta på forum för kontakt mellan kunderna.
   
 19. Christer S fick en like av Smackis i Framsidan på forumet uppdaterad   
  Jag ser minst två skäl till att forumets syfte behöver bli tydligt. Dels kan frågeställare som vänder sig till Telia bli både undrande och irriterade över uteblivna svar. Och för att forumet ska fungera bra så behövs det användare som flitigt eller bara ibland besvarar frågor. Som det har fungerat en längre tid så har fler och fler ledsnat på forumet och helt eller delvis slutat att delta.
   
 20. Christer S fick en like av bsj i Kan ej låsa upp SIM kort   
  Telia har skapat det här forumet så att användare kan hjälpa varandra med diverse frågor, lösa problem och ge och få diverse tips och råd. Det används till viss del på det sättet men många förstår inte det och vänder sig till Telia i forumet. Ibland med ett direkt tilltal, men annars är många frågor sådana att de rimligtvis inte är tänkta för oss andra användare.
  Är något "monotont" i forumet så är det alla inlägg där man uppenbart, eller i alla fall sannolikt, förväntar sig svar från Telia. Det Mats gör, när nästan inga andra gör det, är att upplysa om att forumet inte är någon kontaktväg till Telia så att frågeställarna ska slippa vänta förgäves på svar. (Att tänka tanken att det skulle ha med "samlande av inlägg" att göra skulle min hjärna inte ens göra även om det skulle ta sluta på andra tankar i huvudet.)
  Du har ställt endast någon enstaka konkret fråga, och ser inte ut att vara någon "problemlösare" eller "idéspruta". Så jag undrar - vad gör du egentligen här i forumet?
 21. Christer S fick en like av bsj i Kan ej låsa upp SIM kort   
  Telia har skapat det här forumet så att användare kan hjälpa varandra med diverse frågor, lösa problem och ge och få diverse tips och råd. Det används till viss del på det sättet men många förstår inte det och vänder sig till Telia i forumet. Ibland med ett direkt tilltal, men annars är många frågor sådana att de rimligtvis inte är tänkta för oss andra användare.
  Är något "monotont" i forumet så är det alla inlägg där man uppenbart, eller i alla fall sannolikt, förväntar sig svar från Telia. Det Mats gör, när nästan inga andra gör det, är att upplysa om att forumet inte är någon kontaktväg till Telia så att frågeställarna ska slippa vänta förgäves på svar. (Att tänka tanken att det skulle ha med "samlande av inlägg" att göra skulle min hjärna inte ens göra även om det skulle ta sluta på andra tankar i huvudet.)
  Du har ställt endast någon enstaka konkret fråga, och ser inte ut att vara någon "problemlösare" eller "idéspruta". Så jag undrar - vad gör du egentligen här i forumet?
 22. Christer S fick en like av bsj i Kan ej låsa upp SIM kort   
  Telia har skapat det här forumet så att användare kan hjälpa varandra med diverse frågor, lösa problem och ge och få diverse tips och råd. Det används till viss del på det sättet men många förstår inte det och vänder sig till Telia i forumet. Ibland med ett direkt tilltal, men annars är många frågor sådana att de rimligtvis inte är tänkta för oss andra användare.
  Är något "monotont" i forumet så är det alla inlägg där man uppenbart, eller i alla fall sannolikt, förväntar sig svar från Telia. Det Mats gör, när nästan inga andra gör det, är att upplysa om att forumet inte är någon kontaktväg till Telia så att frågeställarna ska slippa vänta förgäves på svar. (Att tänka tanken att det skulle ha med "samlande av inlägg" att göra skulle min hjärna inte ens göra även om det skulle ta sluta på andra tankar i huvudet.)
  Du har ställt endast någon enstaka konkret fråga, och ser inte ut att vara någon "problemlösare" eller "idéspruta". Så jag undrar - vad gör du egentligen här i forumet?
 23. Christer S fick en like av bsj i Kan ej låsa upp SIM kort   
  Telia har skapat det här forumet så att användare kan hjälpa varandra med diverse frågor, lösa problem och ge och få diverse tips och råd. Det används till viss del på det sättet men många förstår inte det och vänder sig till Telia i forumet. Ibland med ett direkt tilltal, men annars är många frågor sådana att de rimligtvis inte är tänkta för oss andra användare.
  Är något "monotont" i forumet så är det alla inlägg där man uppenbart, eller i alla fall sannolikt, förväntar sig svar från Telia. Det Mats gör, när nästan inga andra gör det, är att upplysa om att forumet inte är någon kontaktväg till Telia så att frågeställarna ska slippa vänta förgäves på svar. (Att tänka tanken att det skulle ha med "samlande av inlägg" att göra skulle min hjärna inte ens göra även om det skulle ta sluta på andra tankar i huvudet.)
  Du har ställt endast någon enstaka konkret fråga, och ser inte ut att vara någon "problemlösare" eller "idéspruta". Så jag undrar - vad gör du egentligen här i forumet?
 24. Christer S fick en like av Anaesthisia i Är EKKX-kabel detsamma som nätverkskabel?   
  Accesspunkter, och andra produkter, hittar du i många butiker, som Elgiganten, NetOnNet, Dustin Home eller Kjell & Company, m fl.
  Accesspunkter
  Såklart bra att kolla vad det är för kabel du har nedgrävd. Men jag förstår inte vad eller hur du ska testa med routern. Flyttar du routern (om det var så du tänkte), och det finns passande kontakter på kabeln, så har du väl inget att testa mot "på andra sidan" (i den ordinarie bostaden).
  När mrknowitall föreslog fiber så menade han mellan nätverket i bostaden och lägenheten på garaget. Det har inget att göra med om bredbandsabonnemanget använder fiber eller ADSL.
  Fler länkar. Mediabrygga i texten är samma sak som trådlös brygga. Så menar jag inte att du behöver läsa ALLT om t ex nätverkskabel, men texten kanske kan hjälpa dig att kolla vad det är för kabel som är nedgrävd.
  Bättre trådlös täckning
  Nätverkskabeln
   
 25. Christer S fick en like av Anaesthisia i Är EKKX-kabel detsamma som nätverkskabel?   
  Det här är egentligen två olika frågor. Accesspunkter handlar om att ansluta datorer, surfplattor och mobiler, m m, trådlöst till det egna nätverket. Accesspunkter ansluts med kabel, och det hela vägen till routern för bästa prestanda. En trådlös brygga kan du använda i lägenheten ovanpå garaget för ansluta lägenheten trådlöst till nätet i den ordinarie bostaden. För att slippa dra kabel mellan husen. Om du sen ansluter datorer, m m, med kabel till den trådlösa bryggan eller om du ansluter en accesspunkt till bryggan är en annan sak. I det senare fallet blir det i princip som en repeater.
  Ett sätt att slippa problem med trådlöst mellan husen är att använda Homeplug. Det är ett sätt att använda elnätet som nätverkskabel, och har den ena enheten en inbyggd accesspunkt så får du enkelt trådlöst i lägenheten också. En förutsättning för att det ska fungera med Homeplug är att elnätet är draget på ett sån't sätt så att signalen inte försvinner på vägen, i t ex elcentraler.
  Homeplug (produkter)
  Homeplug – nätverk via elnätet (information)